LOTERIA
Loteria - piwo Łomża

OTWÓRZ SIĘ
NA PIWO

SPRAWDŹ POD KAPSLEM
CZY WYGRAŁEŚ PIWO

Zasady loterii

1

Kup butelkę Łomża Mocne
lub Łomża Wyborowe
z etykietą promocyjną i sprawdź
pod kapslem, czy wygrałeś!

2

Loteria trwa
od 01.04.2024 roku do 31.08.2024 roku.

Zachowaj zwycięski kapsel.

3

Kapsel można wymienić
na nagrodę w wybranych sklepach.
Regulamin oraz lista sklepów
znajduje się na: www.lomzaregionalna.pl.

LOTERIA TYLKO DLA OSÓB,
KTÓRE UKOŃCZYŁY OSIEMNAŚCIE LAT.
PROMOCJA TRWA OD 01.04.2024
DO 31.08.2024.
Regulamin i listę sklepów, w których wymienisz
zwycięski kapsel na nagrodę,
znajdziesz na: www.lomzaregionalna.pl.

Zachowaj zwycięski kapsel.

Produkty
objęte loterią

Łomża Mocne oraz
Łomża Wyborowe
w butelkach
330 ml i 500 ml
z promocyjną etykietą

Łomża Mocne oraz Łomża Wyborowe
Łomża Mocne
Łomża Wyborowe

Nagrody

Do wygrania
pół miliona
piw Łomża Jasne
w puszce 500ml

SPRAWDŹ POD KAPSLEM
CZY WYGRAŁEŚ PIWO

Łomża Jasne

Pobierz listę sklepów,
w których można odebrać nagrodę

Lista sklepów

Najczęściej zadawane pytania

Kto może wziąć udział w loterii?

W loterii może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terenie Polski oraz jest konsumentem (dokonuje zakupu promocyjnego niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).

Kto nie może wziąć udziału w loterii?

W Loterii nie mogą uczestniczyć oraz otrzymać nagród: pracownicy oraz członkowie organów zarządzających: Organizatora, VAN PUR S.A. Rakszawa 334, 37-111 Rakszawa oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu Loterii są: małżonkowie, wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu Loterii jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty managerskie, umowa B2B).

W jakim terminie i w jaki sposób mogę wziąć udział w loterii?

W celu przystąpienia do loterii, między 01.04.2024 r.31.08.2024 r., należy dokonać zakupu nie mniej niż jednego z następujących produktów:
  • Łomża Mocne w szklanej butelce zwrotnej o pojemności 330 ml
  • Łomża Mocne w szklanej butelce zwrotnej o pojemności 500 ml
  • Łomża Wyborowe w szklanej butelce zwrotnej o pojemności 330 ml
  • Łomża Wyborowe w szklanej butelce zwrotnej o pojemności 500 ml
a następnie sprawdzić informację znajdującą się na wewnętrznej stronie kapsla zakupionego produktu.

Jak dowiem się o wygranej?

W celu uzyskania informacji o wygranej lub jej braku należy sprawdzić informację/symbol na wewnętrznej stronie kapsla zakupionego opakowania produktu. Jeśli pod kapslem znajduje się informacja: „Wygrałeś Łomżę”, wówczas otrzymuje się prawo do nagrody. Jeśli pod kapslem znajduje się informacja: „Grzdylkuj dalej”, wówczas prawo do nagrody nie zostaje przyznane

Jakie są nagrody w loterii?

W loterii przewidziano 500 000 równorzędnych nagród, każda w postaci piwa Łomża Jasne w puszce o pojemności 500 ml o wartości 3,50 zł brutto.

W jakim terminie i w jaki sposób mogę odebrać wygraną?

Nagrody można odebrać w terminie od 01.04.2024 r. do 31.08.2024 r. w detalicznych placówkach handlowych wymienionych na stronie loterii (w godzinach i dniach ich otwarcia), poprzez przekazanie pracownikowi oryginalnego kapsla zawierającego informację: „Wygrałeś Łomżę”. Nagrody wydawane są wyłącznie osobom pełnoletnim.
Więcej

Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie na naszej stronie. Pozostając na naszej stronie akceptujesz politykę cookies.

Czy jesteś osobą pełnoletnią?

Przepraszamy, ta loteria dostępna
jest tylko dla użytkowników pełnoletnich.